Kim jesteśmy

Jesteśmy ludzmi, którzy wierzą w siłę twórczej edukacji. Każde dziecko ma swoje własne, niepowtarzalne spojrzenie na świat. Wychowując dzieci tworzymy przyszłość. Dlatego każda chwila spędzona z dziećmi jest ważna i może powodować ich możliwości w przyszłości.

Tworzymy, produkujemy i sprzedajemy twórcze narzędzia edukacyjne, które inspirują dzieci do zabawy, kreatywności oraz nauki jednocześnie. One rozwijają wyobraźnię, myślenie logiczne, samodzielność, wzmacniają wiarę w siebie.

Wyrażaj świat

Wczesnie dzieciństwo jest wyjątkowym etapem rozwoju dziecka, tak jak to jest okres wyjątkowej ciekawości świata i wszystkiego, co je okrąża – każdego dnia, każdą godzinę, każdą minutę. Oby zrozumieć dziecko, próbujemy się wsłuchać w to, co mówi, poznać emocje według wyrazu twarzy, patrzeć mu w oczy, analizować rysunki. Dzieci komunikują przez emocje, muzykę, plastykę, bajki, przedstawienia i mnóstwo innych werbalnych i niewerbalnych sposobów samorealizacji.

Light and sand on edu2 Educational Light Table

 

Nasi twórcy

Rozwój – jest tym, co robimy i co lubimy

Innospark byl utworzony 23 czerwca 2012 roku. Główną działalnością jest tworzenie produktów inowacyjnych. Tworzenie produktu obejmuje takie stadia: generowanie pomysłu, wizualizację, tworzenie rysunku, prototypowanie oraz komercionalizację.

Pierwszym projektem firmy, który osiągnął rynek, są pod znakiem  Edu2 zaznaczane produkty dedykowane dla rozwoju kreatywności u dzieci. W ciągu pierwszego roku Innospark stworzył i zaczął sprzedawać przedszkolom dwa produkty – edukacyjny stolik świetlny wraz z dodatkami i parawan sensoryczny do zabawy. Na Litwie już więcej niż 50 % wszystkich placówek przedszkolnych oraz szkół początkowych mają nabyte stoliki świetlne. Po sukcecie na Litwie, w końcu roku 2012 Innospark ze znakiem firmowym Edu2 wszedla na rynek Łotewski.

Tworząc nowe produkty Edu2, działamy na takiej zasadzie:

  • Proces edukacji jest nie mniej ważny niż rezultat;
  • Narzędzia edukacji muszą być „otwarte“, czyli to jest tylko materiał do zabawy, a pozostałe jest w ręcach dzieci, to oni tworzą, za pomocą wychowawców. W taki sposób dzieci mają możliwość realizacji siebie i swego spojrzenia na świat.

Tworząc nowe produkty, Innospark współpracuje z Akademią Sztuk Pięknych – oddziałami Dizainu i Kostiumu, bierze udział w międzynarodowych projektach, za pomocą których młodzież z różnych państw świata dołącza się do tworzenia postępu.

W roku 2014-2015 Innospark, współpracując z naukowcami z Uniwersytetu Wileńskiego, na czele z dr. Pranciškus Vitta, pomyślnie zrealizowała projekt „Optymalizacja systemu oświetleniowego półprzewodnikowego dla automatycznego podtrzymywania rytmu biologicznego człowieka i tworzenie prototypu“.