Kas mēs esam

Mūsu kolektīvs sastāv no cilvēkiem, kuri tic radošās izglītības spēkam. Katrs bērns ir izcils savā īpašajā veidā. Savā ikdienas darbā mēs attīstām rotaļlietas un rīkus, kas palīdz šo izcilību atklāt un izkopt, ļaujot bērniem sasniegt visvairāk.

Radot jaunus produktus, vadāmies pēc šādiem principiem:

  • Izglītības process ir ne mazāk svarīgs kā rezultāts;
  • Izglītībai jābūt „atvērtai”, citiem vārdiem – izglītība sastāv no rotaļām, radošuma un visa pārējā, ko bērni veic paši ar izglītotāju palīdzību. Tādā veidā bērniem tiek dota iespēja izpaust pašiem sevi un savu pasaules uztveri.

TO-WEB-EN

Mūsu izstrādātāji

Veicinām attīstību

Mēs meklējam un attīstām inovatīvas idejas un projektus izglītībā un veselības aprūpē. Mums ir svarīgi strādāt ar idejām, kam piemīt ilgtermiņa ietekme uz indivīdu un sabiedrību labklājību. Mēs izbaudām ideju attīstīšanas procesu un vēlamies dzīvot laimīgā, pārtikušā sabiedrībā.

Edu2 radošie izglītības produkti ir mūsu pirmais projekts. Radošums ir jebkuras inovācijas priekštecis un priekšnoteikums. Tāpēc mēs uzskatām, ka radošuma attīstīšana bērnos ir mūsu pienākums, ko dalām ar skolotājiem un vecākiem.