Kas mes esame

Edu2 – tai kūrybiško ugdymo žaislai ir priemonės, skirtos prasmingai vaikų veiklai namuose ir ugdymo įstaigose.

Kūrybingumas – tai gebėjimas kurti naujus dalykus, generuoti naujas mintis ir vertingus sprendimus. Mes tikime, kad kuriantis žmogus yra laimingesnis.

puslapiui3

Kurdami naujus Edu2 gaminius, vadovaujamės tokiais principais:

  • Ugdymo procesas yra ne mažiau svarbus nei rezultatas;
  • Ugdymo priemonės turi būti “atviros”, kitaip sakant, jos yra tik medžiaga žaidimui ir kūrybai, o visa kita sukuria patys vaikai, padedami ugdytojų. Tokiu būdu vaikai turi galimybę išreikšti save ir savo pasaulio suvokimą;

Mūsų kūrėjai

Kurti pažangą

UAB Innospark buvo įkurta 2012 birželio 23 d. Pagrindinė veikla yra inovatyvių produktų kūrimas. Produktų kūrimas apima idėjos generavimo, vizualizavimo, brėžinių kūrimo, prototipavimo ir komercializavimo stadijas.

Pirmasis įmonės projektas, pasiekęs rinką, yra Edu2 prekės ženklu žymimi gaminiai skirti vaikų kūrybiškumo ugdymui. Per pirmuosius gyvavimo metus Innospark sukūrė ir pradėjo pardavinėti ikimokyklinio ugdymo įstaigoms du gaminius – šviesos staliuką su aksesuarais ir kūrybinę žaidimų širmelę. Lietuvoje jau daugiau nei 50% visų ikimokyklinio ir pradinio mokyklinio ugdymo įstaigų yra įsigijusios šviesos staliukus. Pradėjusi veiklą nuo Lietuvos, 2012 m. pabaigoje Innospark su Edu2 prekės ženklu įžengė į Latvijos rinką.

Kurdama naujus produktus, Innospark bendradarbiauja su Vilniaus Dailės Akademijos Dizaino ir Kostiumo katedromis, dalyvauja tarptautiniuose projektuose, kuriais įvairių šalių kūrybingas jaunimas yra įtraukiamas į pažangos kūrimą.

2014-2015 metais Innospark, bendradarbiaudama su Vilniaus Universiteto mokslininkais, vadovaujant dr. Pranciškui Vitta, sėkmingai įgyvendino projektą „Kietakūnio apšvietimo sistemos spektrinio skirstinio optimizavimas automatiniam žmogaus biologinio ritmo palaikymui ir prototipo kūrimas“. Projektas finansuojamas pagal priemonę „Inočekiai LT“ iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų pagal Reglamento Nr. 1828/2006 8 straipsnio 4 dalį.