Kaip mums sekasi kurti virtualius vaikų darželius?

Jau keturios savaitės kaip ugdymas vykdomas nuotoliniu būdu, ir kiekviena ugdymo įstaiga vienaip ar kitaip prisitaikė prie pakitusių sąlygų. Konsultuodami ir bendraudami su įvairiomis ikimokyklinio ugdymo įstaigomis, paprašėme jų pasidalinti šio sudėtingo laikotarpio patirtimi.

Ugdymo tęstinumo užtikrinimas nuotoliniu būdu

Nors gyvenimas už lango regimai sustojo, pedagogai dirba visu pajėgumu ir ugdymas yra tęsiamas. Dalis darželių jau anksčiau palaikydavo ryšį su tėvais, naudodamiesi įvairiomis bendravimo internete platformomis, tad perėjimas prie išskirtinai nuotolinio ugdymo nebuvo toks komplikuotas. Dažnai tos pačios platformos – Facebook, Messenger, Viber, elektroninis paštas – tapo pagrindiniais bendravimo kanalais. Šį sąrašą papildė visame pasaulyje sparčiai išpopuliarėjusi virtualių susitikimų platforma Zoom. Tad suorganizuoti tolimesnį bendravimą ir užtikrinti ryšį netapo didele problema.

Daugiau iššūkių kelia ugdymo medžiagos pritaikymas nuotoliniam ugdymui, atsižvelgiant į pasikeitusią vaikų dėmesio išlaikymo trukmę bei į tai, kad tėvai stipriai įsitraukia į ugdymo procesą. Ugdymo užduotys turi būti pateiktos taip, kad tai būtų aišku ne pačiam pedagogui, bet tėvams ir vaikams.

Sėkmingos darželių patirtys ir iššūkiai

Tiek darželiai, kuriose pedagogų kompetencijos skiriasi, kuria užsiėmimus metodininkų pagalba. Suburta stipriausių įstaigos specialistų komanda sukuria užsiėmimus visai savaitei ir ja dalinasi su grupių auklėtojomis, kurios savo ruožtu perduoda informaciją tėvams, naudodamos Facebook bei Padlet platformas. Auklėtojos bendrauja su tėvais bendrose Facebook grupėse ir tokiu būdu siekia grįžtamojo ryšio, kurį perduoda atgal į metodininkės buriamą komandą. Vilniuje esančio „Delfinukas“ darželio direktorė tęsdama ugdymą tokiu principu sakė, kad turėdami visos savaitės planą, tėvai gali matyti, kas jų laukia bei lanksčiau pritaikyti užsiėmimus prie dienotvarkės. “Delfinuko” vadovė šiuo metu siekia neapkrauti savo komandos naujomis nuotolinio ugdymo platformomis, bet ateityje galvoja pasirinkti vieną, kurioje galėtų matytis viso nuoseklaus darbo rezultatai bei kad nereikėtų blaškytis tiek pedagogams, tiek tėvams.

Kitas nuotolinio ugdymo iššūkis šiandien atrodo ne toks „degantis“, bet žvelgiant toliau yra labai svarbus. Tai ugdymo medžiagos patalpinimas ir išsaugojimas, galimybė darželio pedagogams tarpusavyje dalintis vertinga ugdymo medžiaga ateityje, stebėti ir analizuoti viso darželio ir kiekvieno vaiko ugdymo progresą. Dauguma bendravimui skirtų platformų tam nėra pritaikytos ir yra reikalingi kiti informaciniai įrankiai.

 

Vilniaus lopšelis-darželis „Lazdynėlis“ buvo vienas iš tų, kuris jau ir prieš karantiną bendravo ir perduodavo informaciją tėvams internetu. Tad prasidėjus nuotoliniam ugdymui, pedagogės ėmėsi naudoti jau įprastas platformas kaip Facebook grupės, bendravimas per Messenger ir Viber programėles bei elektroninį paštą. Norėdamos padėti viena kitai, pedagogės tarpusavyje pradėjo dalintis medžiaga naudodamos Google Classroom platformą. Šioje platformoje talpindamos metodinę medžiagą pagal įvairias temas, pedagogės kaupia patirtį, kuria galės panaudoti vėliau bei ją pasiekti bet kuriuo metu. Google Classroom turi lietuvišką aplinką, ir čia galima sukurti virtualias erdves kiekvienai darželio grupei. Pedagogai gali dalintis užduotimis su tėvais, matyti ir komentuoti vaiko progresą, analizuoti ir reflektuoti, organizuoti individualius ar grupinius pokalbius. O svarbiausia, visa medžiaga lieka vienoje vietoje ir ateityje galima bus matyti visą nueitą kelią. Paveikslėliuose matote pavyzdžius iš Google Classroom virtualios darželio erdvės:

     

Šis laikas yra unikalus mūsų gyvenime, bet jeigu tikėsimės, kad pasibaigus karantinui ugdymas grįš į senas vėžes, tai galime stipriai nusivilti.  Ateityje nuotolinis ugdymas bus dar aktualesnis, tad verta žengti tolimesnius žingsnius šia kryptimi. Mes galime Jums padėti praktiškai ir paprastai organizuoti ikimokyklinį ugdymą ->nuotolinis ugdymas

Dalinkitės savo patirtimi

Kviečiame ir Jus pasidalinti savo patirtimi su kitais! Kaip Jums sekėsi prisitaikyti prie šių pasikeitimų? Kokie sprendimai pasiteisino geriausiai, o ko nepavyko pritaikyti? Rašykite mums ir mes pasidalinsime Jūsų istorijomis. Kartu mes galime nuveikti daugiau!

This entry was posted in Blog'as and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.