Kodėl laisvas žaidimas yra geriausias vasaros užsiėmimas

Vasara jau persirito į antrą pusę. GWater and boatsreitai… Pernelyg greitai, pagalvoju ir užduodu sau klausimą, ką įsimintino spėjau nuveikti. Kodėl atrodo, kad nieko ypatingo, nors jau spėjau pakeliauti ir tikrai nebuvo kada žiūrėti televizoriaus?

Ir kai mūsų vaikai neina nei į darželį, nei į mokyklą ir kitus užsiėmimus su aiškia dienotvarke mums atrodo, kad jie nieko neveikia. „Žaidžia“, sakome. Ir tuo pačiu klausiame savęs, ar nereikėtų vaikų išsiųsti į kokią nors dienos stovyklą, kurioje jie galėtų išmokti ko nors naujo.

Kolorado Universiteto mokslininkai psichologai tyrė 70 šešiamečių dienotvarkes ir žaidimo įpročius, vertindami kiek laiko kiekvienas iš šių vaikų praleido žaisdamas laisvai, spontaniškai, be išankstinės dienotvarkės, pvz., kurdamas savo įsivaizduojamus veikėjus ir scenarijus, pasirinkdamas ką skaityti. Tokią laisvai pasirenkamą veiklą mokslininkai lygino su labiau reglamentuota veikla, kuriai „dirigavo“ suaugusieji, tokiai kaip, pamokos, sporto užsiėmimai, namų darbų ruoša, bendruomeninė veikla.

Tyrėjai padarė aiškią ir daug pasakančią išvadą. Tie vaikai, kurie daugiau laiko praleido patys pasirinkdami ką ir kaip žaisti, buvo savarankiškesni ir lengviau gebėjo organizuoti savo laiką ir tikslus. Ir atvirkščiai, kuo daugiau laiko vaikai praleido reglamentuotose veiklose, tuo silpnesnė buvo jų savikontrolė.  Pagrindinis klausimas, kuriuo galime atskirti labiau reglamentuotą ir mažiau reglamentuotą veiklą yra kas inicijuoja žaidimą. Paties vaiko sugalvoti ir pradėti žaidimai Kolorado mokslininkų tyrime yra vadinami „mažiau reglamentuotais“.

Laisvas žaidimas, svajojimas, rizika, savarankiškas tyrinėjimas padeda vaikams stiprinti socialinius ir pažinimo įgūdžius, bręsti fiziškai ir emociškai. Žaidime, kuriame nedalyvauja suaugusieji, vaikai iš tikrųjų gali valdyti situacijas, mokytis patys priimti sprendimus, sukurti ir laikytis taisyklių, suprasti, kad žaidimo draugai yra lygiaverčiai dalyviai.

Ikimokyklinio ugdymo specialistai dažnai įvardina savikontrolę kaip vieną svarbiausių gebėjimų, parodančių vaiko pasiruošimą mokyklai. Tai gali turėti didesnę įtaką būsimiems mokinio akademiniams pasiekimams nei IQ lygis arba mokėjimas skaityti bei skaičiuoti prieš pradedant eiti į mokyklą.

Tikiuosi, Jus jau įtikinau (bent jau aš pati tikrai patikėjau), kad laisvas žaidimas yra viena iš vertingiausių galimybių, kurią mes galime suteikti vaikams. Mielieji tėveliai, dar neskubėkime užkrauti vaikų dienos pačiomis geriausiomis stovyklomis ir organizuotomis veiklomis! Tegu jie pasineria į savo gražų, šviesų, kupiną fantazijos ir laisvės pasaulį.

This entry was posted in Blog'as. Bookmark the permalink.